Dlaczego – i jak – inwestować w towary

17 lutego 2021
Category: Mogą Pomóc

Inwestowanie Insights

Kiedy myślisz o inwestowaniu w surowce, możesz wyobrazić sobie szalonych inwestorów w rynnę handlową, wygrywających i tracących fortuny w mgnieniu oka.

Możesz jednak inwestować w towary na więcej niż jeden sposób i przy użyciu więcej niż jednego produktu. Istnieją kontrakty futures, produkty notowane na giełdzie i fundusze inwestycyjne. Masz również możliwość zakupu fizycznych surowców.

Jednym z atutów towarów jest gama dostępnych produktów. Możesz inwestować w rolnictwo, zasoby naturalne, metale szlachetne i zwierzęta gospodarskie.

Oto trzy powody, dla których warto rozważyć surowce i pięć sposobów inwestowania.

Po co inwestować w towary
 • Surowce mogą minimalizować zmienność portfela.Pogoda, polityka lub globalna produkcja mogą wpływać na zyski z towarów, więc historyczna korelacja towarów z tradycyjnymi aktywami jest niska. W rezultacie zyski z towarów mogą pomóc zmniejszyć zmienność w zdywersyfikowanym portfelu.
 • Surowce mogą stanowić zabezpieczenie przed inflacją.Ceny towarów często podążają za inflacją i mogą stanowić ochronę przed wpływem rosnących cen.Towary mogą być aktywami fizycznymi.Surowce twarde, takie jak złoto, można uznać za magazyn wartości. Dzieje się tak zwłaszcza w przypadku, gdy istnieje podstawowy poziom popytu. Wraz ze wzrostem popytu może istnieć potencjał wzrostu cen.

  Jak inwestować w towary
  • Własność fizyczna.To najbardziej podstawowy sposób inwestowania w towary. Ale jeśli nie są to małe, przenośne aktywa, takie jak metale szlachetne, może to być niepraktyczne. Wyobraź sobie, że składujesz bele bawełny, woły lub beczki mrożonego koncentratu soku pomarańczowego. Posiadanie tego rodzaju towarów zwykle najlepiej pozostawić tym, którzy będą przekształcać ten towar w gotowy produkt.
  • Kontrakty futures.Futures powstały jako sposób na zagwarantowanie rolnikom ceny za przyszłe dostawy towarów. Kontrakty te są prawdopodobnie najbardziej znaną metodą inwestowania w towary. Chociaż może to być ryzykowne, handel kontraktami futures może pomóc w ochronie przed wahaniami innych części portfela. Kontrakty futures mają przejrzysty mechanizm cenowy i można uzyskać dostęp do kontraktu futures na towary za niewielką część jego wartości. Kupowanie i sprzedawanie kontraktów futures wymaga umiejętności i doświadczenia. Jeśli cena terminowa lub to, co zapłaciłeś za kontrakt, jest wyższa niż cena spot w momencie, gdy kontrakt się zapadnie, stracisz pieniądze.Poszczególne papiery wartościowe.Akcje firm produkujących towary zapewniają pośredni dostęp do rynków towarowych. Jeśli cena towaru wzrośnie, przedsiębiorstwa go produkujące mogą doświadczyć zwiększonych przychodów i zysków.Fundusze inwestycyjne, fundusze podlegające obrotowi giełdowemu (ETF) i weksle notowane na giełdzie (ETN).Te papiery wartościowe mogą zapewnić szeroką ekspozycję przy stosunkowo niskich minimach inwestycyjnych.Inwestycje alternatywne.Opcją są fundusze hedgingowe lub prywatne inwestycje specjalizujące się w surowcach. Są to wysoce spekulacyjne i lewarowane strategie inwestycyjne, niosące ze sobą wysoki stopień ryzyka i zmienności. Zwiększone zyski są możliwe, ale nie ma gwarancji sukcesu. Przed przyjęciem tego podejścia dobrze jest współpracować z doradcą finansowym.

   Powszechna terminologia towarowa

   Jeśli myślisz o inwestowaniu w towary, dobrze jest znać warunki handlu. Oto kilka kluczowych terminów związanych z handlem towarami.

   • Towar:surowce i nieprzetworzone towary, które są spożywane bezpośrednio lub są przetwarzane i odsprzedawane, takie jak złoto, ropa, pszenica, bydło i aluminium.
   • Cenaterminowa:uzgodniona cena składnika aktywów w kontrakcie terminowym, w którym ceny są ustalone teraz, ale dostawa i płatność nastąpi w przyszłości.Futures:giełdowy instrument pochodny. Przyszłość oznacza zobowiązanie do kupna lub sprzedaży w przyszłości jakiegoś instrumentu bazowego po określonej cenie.Wynikiindeksu:większość towarowych ETF / ETN i funduszy inwestycyjnych śledzi indeks towarowy, taki jak S&P GSCI. Inwestorzy powinni mieć świadomość, że indeksy nie zawsze śledzą ceny spotowe określonych towarów.Cena spot:cena podana za natychmiastową płatność i dostawę określonego towaru. Cena dotyczy tylko dostawy.

    Zrób następny krok
    • Inwestowanie /
    • Rynki i inwestowanie /Informacje inwestycyjne /Dlaczego – i jak – inwestować w towary
    • O nas
    • Finansowe IQBezpieczeństwoKarieraPrywatnośćŚledzenie i reklama onlineMapa witrynyDostępnośćCoBrowsePrzedstawione informacje oparte na faktach zostały uzyskane ze źródeł uważanych za wiarygodne, ale nie można zagwarantować ich dokładności ani kompletności.Wyniki historyczne nie gwarantują wyników przyszłych.Wszystkie dane dotyczące wydajności, chociaż pochodzą ze źródeł uważanych za wiarygodne, nie są objęte gwarancją dokładności. Wspomniane indeksy są niezarządzane i nie są dostępne do bezpośredniego inwestowania.

     S & GSCIjest złożony wskaźnik powraca sektora towarowego, co stanowi długi czas stosują dźwigni, tylko do inwestycji w futures, który jest szeroko zróżnicowany w spektrum towarów.

     Dywersyfikacja i alokacja aktywów nie gwarantują zysków ani nie chronią przed stratami.

     Z inwestycją wtowarywiążą się szczególne rodzaje ryzyka , w tym wahania cen rynkowych, zmiany regulacyjne, zmiany stóp procentowych, ryzyko kredytowe, zmiany gospodarcze oraz wpływ niekorzystnych czynników politycznych lub finansowych.Inwestycje alternatywnebardzo często wykorzystują spekulacyjne strategie inwestycyjne i handlowe. Nie ma gwarancji, że program inwestycyjny odniesie sukces. Inwestycje alternatywne są przeznaczone tylko dla wyrafinowanych inwestorów, którzy są w stanie tolerować całkowitą utratę inwestycji. Produkty te nie są odpowiednie dla każdego inwestora, nawet jeśli inwestor spełnia wymogi finansowe. Ważne jest, aby skonsultować się ze swoim specjalistą inwestycyjnym, aby określić, jak te inwestycje mogą wpłynąć na alokację aktywów, profil ryzyka i sytuację podatkową. Inwestowanie wkontrakty futureswiąże się ze znacznym ryzykiem i nie jest odpowiednie dla wszystkich inwestorów, ponieważ wielkość kontraktów futures może być bardzo duża, a inwestorzy mogą zyskać lub stracić znaczną kwotę pieniędzy niezależnie od kierunku ruchu na rynku.Inwestowanie w fundusze inwestycyjnewiąże się z ryzykiem, a strata kapitału jest możliwa. Inwestowanie w określone fundusze wiąże się ze szczególnym ryzykiem, na przykład związanym z inwestycjami w akcje o małej i średniej kapitalizacji, zagraniczne papiery dłużne i papiery wartościowe o wysokim dochodzie oraz fundusze, które koncentrują swoje inwestycje w określonej branży. Dodatkowe informacje dotyczące tych ryzyk można znaleźć w prospekcie funduszu.Fundusze giełdowe (ETF)to koszyki papierów wartościowych, które są przedmiotem obrotu na giełdzie, podobnie jak poszczególne akcje po wynegocjowanych cenach i nie podlegają indywidualnemu wykupowi. Fundusze ETF są przeznaczone do ogólnego śledzenia indeksu rynkowego, a akcje mogą być przedmiotem obrotu z premią lub dyskontem w stosunku do wartości aktywów netto bazowych papierów wartościowych.Obligacje giełdowe (ETN)podlegają zarówno ryzyku rynkowemu, jak i ryzyku niewykonania zobowiązania przez bank emitenta. Inwestorzy powinni zapoznać się z prospektem funduszu, aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące tych ryzyk.

     Produkty i usługi inwestycyjne i ubezpieczeniowe, w tym renty, to:

     NIE DEPOZYT ​​NIE UBEZPIECZONY FDIC MOGĄ UTRACIĆ WARTOŚĆ NIE GWARANTOWANY BANK NIEBEZPIECZONY PRZEZ ŻADNĄ FEDERALNĄ AGENCJĘ RZĄDOWĄ

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy