Decyzja Moody’s ws. ratingu. Minister finansów odpowiada agencji

Decyzja Moody’s ws. ratingu. Minister finansów odpowiada agencji
Category: gospodarka
27 lipca, 2020

W nocy z piątku w sobotę filia ratingowa Moody’s utrzymała ocenę ratingową Naszego kraju na poziomie A2/P-1 odpowiednio na rzecz długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie krajowej jak i równiez zagranicznej. Aczkolwiek perspektywa ratingu została zmieniona ze stabilnej na negatywną. Decyzja amerykańskiej agencji budzi wątpliwości szefa resortów finansów Pawła Szałamachy.

_ Uaktualnienie 12: dwudziestu czterech: 51 _

– Jezeli sama rozstrzygniecie utrzymania dobrej oceny krajowej gospodarki wydaje sie do zaakceptowania to poprawka perspektywy ratingu jest mocno polemiczna a mianowicie powiedział dzieki konferencji prasowej minister finansów.

Szałamacha przypomniał, że głównymi elementami, które wskazała filia jest rzecz wydatków związanych z polityką prorodzinną, rzecz przewalutowania kredytów we we frankach oraz spór o kwestię trybunału konstytucyjnego.

– Decyzja Moody’s wydaje sie super ostrożna. Ryzyko rozjechania się dziedziny wydatkowej i dochodowej budżetu jest mocno przesadzona. Niejednokrotnie podkreślaliśmy bowiem, że wraz ze rosnącymi wydatkami sposród budżetu będziemy odbudowywać sferę dochodową państwa. Jednym z działań było przyjęcie w piątek klauzuli dotyczącej obejścia uprawnienia podatkowego – mówił Szałamacha.

W kwestii kredytów we frankach minister przypomniał, że nie podjęte zostaną żadne działania, które będą miały na zamiarze zdestabilizowanie sektora bankowego na terytorium polski. Dodał również, że rzecz temu Trybunału Konstytucyjnego nie zaakceptowac leży po gestii Ministerstwa Finansów.

Na pytanie dotyczące, jak decyzja wpłynie w finanse przeciętnego Polaka powiedział, że oczekuje lekkiej poprawy oraz umocnienia wartości złotego. – Spodziewamy się umocnienia polskiej waluty, jak i spadku rentowności obligacji skarbu państwa – powiedział w sobotę podczas rady minister finansów Paweł Szałamacha, odnosząc się do oceny Polski poprzez Moody’s. a mianowicie Nie będę dyskutował na temat skali tego umocnienia, oraz spadku rentowności obligacji skarbu państwa – uciął jednakze pytania dzieki ten rzecz.

Czy rząd obniży ilosc lat emerytalny?

Jednym z elementów, które mogą zdecydować o obniżeniu oceny Polski we wrześniu, jest przy opinii Moody’s obniżenie stulecia emerytalnego.

a mianowicie Obecnie w Radzie Dialogu Społecznego dyskutowanych jest kilka scenariuszy, każdy z tych propozycji jest w pewnym sensie w miarę precyzyjnie przeliczony. Sztywny ilosc lat emerytalny, połączony ze stażem pracy, edycja 61-66 także była dyskutowana, każdy sposród nich wydaje sie byc policzalny jak i równiez my wiemy co pan może oznaczać w przyszłym i następnych latach – zaznaczył Szałamacha.

– Jednak z drugiej strony dysponujemy także to pole czynu, ten zapas w postaci naszych działań, Ministerstwa Finansów, zwiększających dochody oraz decyzję co do stawki zasadniczej podatku VAT, którą także będziemy podejmować w najbliższych dniach a mianowicie dodał.

Minister finansów wyraził przekonanie, że te wszelkie czynniki wraz ułożą się ostatecznie w sensowną decyzję wszystkich zainteresowanych. – My chcemy mocno przenegocjować ten ilosc lat emerytalny, bowiem po to służy Podpowiedz Dialogu Społecznego i koncowy kształt na rok 2017 będzie ten, jak założyliśmy w aktualizacji Programu Konwergencji – dodał.

W weryfikacji, którą w ciagu nocy z piątku na sobotę opublikowała Agencja Moody’s wyplywa, że wśród przyczyn zmiany perspektywy ratingu na negatywną jest rządowa intencja obniżenia wieku emerytalnego.

Agencja Moody’s potwierdziła dotychczasową ocenę ratingową Polski

Weryfikacja wiarygodności Polski została zamieszczona ok. godziny 3. 00. Kilka godzinek później Ministerstwo Finansów przedstawiło komentarz do decyzji amerykańskich analityków.

„Agencja Moody’s potwierdziła dotychczasową ocenę ratingową Lokalny. Ocena ponizsza jest o jeden stopień wyższa od czasu oceny ratingowej agencji Fitch i o dwa stopnie wyższa od momentu oceny przyznanej w kwietniu br. za posrednictwem agencję S&P” – podkreśla resort finansów.

MF okresla, że Moody’s zwraca uwagę, że polski kraj dzierzy silną, zdywersyfikowaną gospodarkę, co przejawia się w wysokim wzroście ekonomicznym i to pomimo narażenia na ryzyka zewnętrzne i kryzys przy strefie ó. „W porównaniu z panstwami Unii Europejskiej w naszym kraju średnioroczne ped wzrostu PKB w latach 2011-2015 wynosiło 2, dziewiec proc., przy 1, 0 proc. dla Unii Europejskiej. Filia przewiduje dalszy wzrost PKB na poziomie trzech, 5 proc. w latach 2016-2017, wskazując na eksport netto a takze konsumpcję prywatną jako główne czynniki wzrostu” – oblicza resort finansów.

Jako przyczyny zmiany perspektywy ratingu agencja Moody’s wymieniła ryzyko osłabienia w przyszłości sytuacji fiskalnej Polski oraz pogorszenie klimatu inwestycyjnego. Analitycy obawiają się wzrostu wydatków rządowych i negatywnego wpływu na czynu inwestorów możliwości uchwalenia ustawy o przewalutowaniu kredytów walutowych i kontrowersji wokół Trybunału Konstytucyjnego.

Po odpowiedzi Ministerstwo Finansów wskazuje, że 26 kwietnia br. Rada Ministrów przyjęła Wieloletni Plan Pieniezny Państwa dzieki lata 2016-2019, w którym przedstawiona została ścieżka kształtowania się deficytu sektora ogólnego w najbliższych latach. W 2017 r. ma pan kształtować się poniżej 3 proc., zas w nastepnych latach sukcesywnie spadać sluzace do 1, trzech proc. po 2019 r.

„W osiągnięciu tego zamiarze służy zbiór działań resortu, w tym między innymi przyjęta 13 czerwca br. za posrednictwem Sejm RP nowelizacja Ordynacji Podatkowej oraz pakiet uszczelniający rynek materialów płynnych zaakceptowany przez Komitet Stały Rady Ministrów po dniu 12 maja br. ” – konkluduje resort kierowany za posrednictwem Pawła Szałamachę.