Częstochowa: Powstał Jurajski Ośrodek Pomocy Ekonomii Społecznej

Category: odmienne
27 lipca, 2020

Istniejące i nowe spółdzielnie socjalne oraz inne formy społecznej aktywności gospodarczej z Częstochowy i pobliskich powiatów dostaną wsparcie Jurajskego Ośrodka Pomocy Ekonomii Społecznej. We wtorek zainaugurowano projekt dofinansowany sposród unijnych środków.

Przedsięwzięcie ze środków programu operacyjnego „Kapitał ludzki” realizuje od czasu początku tego roku Filia Rozwoju Regionalnego w Częstochowie. Jego celem jest zrobienie przyjaznego kolorytutonu dla wzrostu ekonomii społecznej, wspieranie już istniejących podmiotów i pomoc w powstawaniu nowych.

Wśród podmiotów handlu społecznej są nie tylko spółdzielnie socjalne, ale także metrów. in. spółdzielnie pracy, inwalidów, niewidomych, zaklady terapii zajęciowych, zakłady aktywności zawodowej badz centra jak i równiez kluby integracji społecznej.

Jurajski ośrodek ma służyć jakims podmiotom wsparciem szkoleniowo-doradczym jak i równiez finansowym. Planowane jest stworzenie pięciu swiezych spółdzielni socjalnych i trzydziestu pieciu nowych stanowisk pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w nowych lub już działających spółdzielniach. Jednostki bezrobotne mają nauczyć się, jak założyć spółdzielnię i dostać pomoc przy realizacji swojego pomysłu.

Wśród form wsparcia są m. in. dotacje na założenie spółdzielni socjalnej, przystąpienie do niej lub zatrudnienie w pani a – az do wysokości dwadziescia tys. zł na założyciela, a w najwyzszym stopniu 200 tys. zł dzieki spółdzielnię. Uzupełnieniem ma być tzw. pomoc pomostowe, obejmujące doraźną pomocna dlon połączoną sposród doradztwem służącym efektywnemu wykorzystaniu przyznanych środków.

Łącznie proponowane jest objęcie 150 podmiotów ekonomii społecznej opieką polegająca m. in. na pomocy szkoleniowo-doradczym, działaniach informacyjno-promocyjnych, a także usługach prawnych, księgowych czy reklamowych. Ośrodek objął swoim działaniem Częstochowę oraz powiaty częstochowski, kłobucki i myszkowski.

Ważnym elementem częstochowskiego projektu dzierzy być przeszukiwanie i testowanie długookresowych źródeł finansowania gwoli instytucji wspierającej ekonomię społeczną. Chodzi o to, by wsparcie miało charakter ciągły i nie zakończyło się wraz z końcem realizacji projektu i wyczerpaniem unijnych środków. (PAP)

mab/ amac/