Co to jest sprawiedliwość? To znacznie więcej niż inwestycja na giełdzie

17 lutego 2021
Category: Jeśli Nie Masz

Co to jest sprawiedliwość? To może brzmieć jak bardzo podstawowe pytanie, ale tak nie jest. Zawsze znajdowałem inwestorów poszukujących lub dokonujących inwestycji kapitałowych , mając na uwadze, że rynki akcji rosną, co jest złym sposobem inwestowania.

Chociaż rynki akcji pomagają w wycenie akcji, ale postrzeganie inwestycji kapitałowych z punktu widzenia rynku akcji ogranicza zrozumienie potencjału, jaki mają inwestycje w akcje.

Na rosnącym rynku każdy chce mieć ekspozycję na inwestycje kapitałowe, na spadającym rynku co drugi inwestor unika kapitału, nazywając to ryzykownym. Ale nigdy nie widziałem, żeby to się działo w złocie i nieruchomościach. Nie wydaje mi się, żeby ludzie nazywali ich ryzykownymi. CZEMU?

Tak, zgadzam się, że nie ma jednego aktywa inwestycyjnego, które utrzymuje się przez cały czas i dlatego istnieje koncepcja zwana alokacją aktywów, która jest ważna, szczególnie w przypadku inwestycji opartych na celach.

Ale jeśli spojrzeć na średnie inwestycje w akcje w dłuższym okresie, pokonało wszystkie inne inwestycje z dużą marżą (przez większość czasu równe nieruchomości). istnieje koncepcja zwana alokacją aktywów, której należy przestrzegać, szczególnie w przypadku inwestycji opartych na celach .

Jedyną kwestią dotyczącą kapitału własnego jest to, że jego straty nawet krótkoterminowe są widoczne dla inwestorów, co niepokoi wszystkich ludzi. Tak, problemem jest przejrzystość. W przypadku złota, nieruchomości, a nawet polis LIC, nawet jeśli wiesz, że nie zarabiasz, możesz znaleźć ukojenie w materialności aktywów lub zaufaniu tylko nazwie.

Niedawno przeprowadziłem szczegółową dyskusję na ten temat z jednym z moich nowych i młodych klientów. Powiedział mi, że jest nowy w tej inwestycji, dlatego chciał, żebym odpowiedział na kilka jego pytań, zanim rozpoczniemy proces. Jego pierwsze pytanie brzmiało „co to jest sprawiedliwość? Podoba mi się jego otwartość i pewność siebie, gdy o to pytam, ponieważ akceptuje fakt, że nic nie wie na ten temat.

Pomyślałem, że ilu inwestorów rzeczywiście zna odpowiedź na to pytanie, pomijając inwestorów, niewielu profesjonalistów to rozumie i inwestuje w kapitał, wierząc w to, o co chodzi w kapitale.

W tym artykule na temat tego, czym jest kapitał własny , chcę podzielić się podstawową istotą inwestycji kapitałowych, które każdy inwestor powinien zrozumieć i inwestować mając to na uwadze.

Co to jest sprawiedliwość? Słowo sprawiedliwość pochodzi od równości. W kategoriach inwestycyjnych nazywamy to udziałami kapitałowymi . „Udział oznacza część czegoś, więc udział kapitałowy to część własności przedsiębiorstwa. Akcji kapitał inwestor ma równe prawa w zyskach i stratach spółki, w oparciu o proporcję jego własności.

Nikt nie lubi inwestować w biznes, który jest nowy, dlatego promotor sam musi zainwestować własne pieniądze, rozpoczynając przedsięwzięcie, czyli pierwszą inwestycję kapitałową w tej firmie. Musi ponieść wszystkie zyski i straty. Może poprosić członków rodziny lub przyjaciół o jakiś wkład w formie kapitału / lub spółki osobowej lub w formie pożyczki uprzywilejowanej, która dodatkowo dzieli własność.

Udział w kapitale Inwestorzy uczestniczą we wzroście, a także ponoszą straty spółki. Inwestorzy zadłużeni (pożyczkowi) otrzymają ustalone z góry odsetki, ale żadnej części zysku.

W biznesie nie zaczynasz zarabiać od pierwszego dnia, czasami osiągnięcie progu rentowności i osiągnięcie zysków zajmuje lata. W odróżnieniu od pracowników, którzy od pierwszego miesiąca zaczynają zarabiać na pensji, biznesmen stawia na przyszły potencjał firmy. Aby inwestować i czerpać korzyści z kapitału, musisz mieć podejście pracodawcy / przedsiębiorcy.

Na początkowych etapach banki również generalnie niechętnie udzielają kredytów, dopiero na późniejszym etapie, gdy zaczyna się jakiś widoczny strumień przepływów pieniężnych i jest jakaś baza aktywów, bank zgadza się pożyczać biznesowi, ponownie prosząc o poręczenie osobiste lub hipoteka na majątku osobistym.

Przedsiębiorca zaczyna podejmować ryzyko od pierwszego dnia, oczekując na późniejszych zysków i budowania biznesu na pokolenia. Tak, biznes nigdy nie zaczyna się z myślą o dochodach.

Dobre zyski z pewnością przyniosą dobre struktury biznesowe. Po prostu konfiguracja wymaga czasu. I ten czas jest znany jako „długoterminowy. I to jest długi okres, który musisz mieć na swoje inwestycje, nie jestem pewien, czy powinien to być 1 rok, 3 lata, 5 lat lub 10 lat… lub 3-6 miesięcy (dla handlowców)

Kiedy biznes osiąga rentowny etap i ma regularne wieloletnie zyski i dobre wyniki do pokazania inwestorom, starają się wejść na giełdę, wprowadzając swoje akcje na giełdę. Na tym etapie inwestorzy detaliczni i inni inwestorzy korporacyjni są proszeni o udział w ścieżce wzrostu.

Jest to czas, w którym promotor lub inwestorzy prywatni wyładowują swoje akcje z premią, która staje się ceną kosztową dla inwestorów giełdowych, a zysk dla starych inwestorów. Zasługują na wyższą, ale rozsądną wycenę, ponieważ ryzykowali swoje pieniądze na bardzo początkowych etapach działalności, kiedy nie było pewności co do utrzymania.

Stąd historia zaczyna się, gdy inwestorzy indywidualni, nieświadomi inwestorzy, inwestorzy, którzy chcą szybko zarobić, przerażeni inwestorzy, którzy nie są regularni, ale inwestują tylko, patrząc na wyniki rynkowe i wszystkie inne kategorie inwestorów, otrzymują te akcje.

Nie doceniając długoterminowego potencjału firmy, nie wiedząc, czym właściwie jest ta firma, wciąż reagują na różne ruchy na rynku i to jest powód, dla którego Investments dawało zwroty w przeszłości, ale Inwestorzy nie byli w stanie zarobić.

Zjawisko to zostało ukute jako Luka w zachowaniu przez Carla Richardsa, blogera i planistę finansowego. To prawda, że ​​jesteśmy ofiarami własnego zachowania i nie postępujemy racjonalnie przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

Zrozumiałe jest, że nie każdy może dostać się do każdego szczegółu akcji, nie każdy może czytać bilanse, rozmawiać z osobami zarządzającymi i dokonywać inwestycji, dlatego rynki finansowe mają inne instrumenty, takie jak fundusze inwestycyjne, w których można kupić profesjonalistów Wsparcie.

Oczywiste jest, że kupowanie nawet przeciętnego funduszu inwestycyjnego i utrzymywanie go przez długi czas to całkiem przyzwoita strategia. Ale prawdziwi ludzie nie inwestują w ten sposób. Handlujemy. Oglądamy CNBC, czytamy dokumenty biznesowe i inwestujemy w fundusze o najlepszych wynikach, które zmieniają się co tydzień / miesiąc lub rok.

Reagujemy na wszystkie wiadomości bez zrozumienia ich wpływu na Twoje portfolio. Kupujemy to, co jest, a sprzedajemy, co spada. Robimy dokładnie to, o czym wszyscy wiemy, że nie powinniśmy. Nie chodzi tylko o to, w dzisiejszych czasach ludzie podejmują decyzje inwestycyjne na podstawie informacji udostępnionych na WhatsApp i grupach na Facebooku.

Każda firma boryka się z problemami. Działając na dużą skalę, wpływają na nią wszelkie wiadomości, czy to polityczne, czy gospodarcze, niewielkie ruchy walutowe, kwestie międzynarodowe, ale nadal dobre zarządzanie przepłynie przez niespokojne wody, po prostu musisz mieć do nich zaufanie. Rolą rynków wrażliwych jest ocena wpływu, który znajduje odzwierciedlenie w cenie. Jeśli firma jest zasadniczo silna, krótkoterminowe skutki nie przeszkadzają w długoterminowej ocenie.

Co więcej, na rynkach można znaleźć wielu inwestorów, z których niektórzy mogą być chciwi, a niektórzy przerażeni, więc to, jak ogólne rynki będą zależeć od rodzaju inwestorów, którzy tam handlują. W latach 2007-08 był to chciwy rynek, w latach 2008-09 był to strach.

Ale wszystko to można powiedzieć z perspektywy czasu i nikt nie jest w stanie przewidzieć ruchów na rynku, nikt nie może mierzyć czasu na rynku, dlatego zaleca się zainwestowanie „czasu na rynku. W dłuższym okresie wyceny akcji wracają do swoich podstawowych wartości.

Gospodarka Indii uzyskała niezbędny impuls dopiero po 1991 r., Kiedy została otwarta na świat. Po wszystkich czkawkach z 2000 i 2008 roku, od momentu powstania Sensex dostarczył 17% + rodzaj zwrotów CAGR.

Znajdziesz wiele akcji, które przyniosły wykładniczo wyższe wyniki niż Sensex, przeczytaj WIPRO, Infosys, SBI, bank HDFC itp. Jeśli nie masz pewności co do akcji, sprawdź od momentu powstania niektóre z najstarszych funduszy Equity Mutual – HDFC Equity (20.45 %), Reliance Growth (23,64%), fundusz Franklin India Prima (19,78%). Fundusze te mogą nie znajdować się w funduszach rekomendowanych wielu doradców, a także wielu z nich nie znajduje się na liście najlepszych wykonawców, ale chcę tylko pokazać długoterminowy potencjał kapitału własnego

Czym jest kapitał własny – perspektywa planistów finansowych:

Kiedy wiemy, że nie wiemy, co to jest kapitał własny, nie powinniśmy bezpośrednio posiadać tych udziałów kapitałowych tylko dlatego, że ktoś, kto twierdzi, że wie to, czego on również nie wie, doradził, aby to kupić. Zapytaj profesjonalistów i weź kapitał jako inwestycję w biznes i posiadaj zyski i straty firmy.

Nie traktuj inwestycji kapitałowych jako sposobu na szybkie zarobienie pieniędzy, którym można handlować na giełdzie. Giełda to tylko platforma zapewniająca płynność inwestorom, gdzie ktoś, kto wierzy w długoterminowy potencjał firmy, kupuje akcje od tego, kto czuje, że to już koniec.

Tak, zmienność będzie istnieć i aby zarabiać na kapitale, musisz znieść zmienność, to część biznesu. Jeśli nie tolerujesz ryzyka, postępuj zgodnie z alokacją aktywów i podejściem inwestycyjnym opartym na celach , więc powinieneś planować kupno i sprzedaż w sposób ustrukturyzowany, zamiast patrzeć na ruchy rynkowe.

Dlaczego w kapitale własnym jest również ważne pytanie, na które należy odpowiedzieć, wraz z tym, czym jest kapitał własny? Nie powinieneś postrzegać kapitału jako inwestycji, jeśli horyzont inwestycyjny jest bardzo krótki. Jeśli nie masz jasności co do aspektu DLACZEGO, nigdy nie powinieneś inwestować. Możesz także użyć długu jako dobrego narzędzia inwestycyjnego

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy