Co to jest debet i kredyt? Wyjaśnienie podstaw księgowości

17 lutego 2021
Category: Twojej Okolicy

Obciążenia i kredyty są wykorzystywane w księgowości firmy w celu zrównoważenia jej ksiąg. Obciążenia zwiększają rachunki aktywów lub wydatków, a zmniejszają rachunki zobowiązań, przychodów lub kapitału własnego. Kredyty działają odwrotnie. Podczas rejestrowania transakcji każdy wpis obciążenia musi mieć odpowiadający wpis kredytowy na tę samą kwotę w dolarach lub odwrotnie.

Oto, co omówimy:

UWAGA: Członkowie zespołu wsparcia FreshBooks nie są certyfikowanymi specjalistami od podatku dochodowego ani księgowymi i nie mogą udzielać porad w tych obszarach, poza pytaniami pomocniczymi dotyczącymi FreshBooks. Jeśli potrzebujesz porady dotyczącej podatku dochodowego, skontaktuj się z księgowym w Twojej okolicy.

Jaka jest różnica między debetem a kredytem?

Obciążenia i kredyty to zapisy księgowe, które wzajemnie się równoważą. Weź pod uwagę, że ze względów księgowych każda transakcja musi zostać wymieniona na coś innego o dokładnie tej samej wartości.

Aby uprościć to wyjaśnienie, weź pod uwagę, że zapis debetowy zawsze dodaje liczbę dodatnią, a zapis kredytowy zawsze dodaje liczbę ujemną (nawet jeśli pozytywy i negatywy nie są używane w rzeczywistych zapisach księgowych).

W przypadku umieszczania debet jest zawsze umieszczany po lewej stronie wpisu (patrz tabela poniżej). Obciążenie zwiększa konta aktywów lub rozchodów, a zmniejsza konta zobowiązań, przychodów lub kapitałów własnych.

Kredyt jest zawsze umieszczony po prawej stronie wpisu. Zwiększa konta zobowiązań, przychodów lub kapitału własnego oraz zmniejsza konta aktywów lub kosztów.

W jaki sposób wykorzystywane są obciążenia i kredyty?

Obciążenia i uznania służą do rejestrowania transakcji w firmowym planie kont. Plan kont klasyfikuje dochody i wydatki. Oto 5 głównych kont:

Konto aktywówAktywa to elementy, które zapewniają firmie przyszłe korzyści ekonomiczne.

Przykłady podgrup „Konta aktywów obejmują:

 • Gotówka
 • NależnościInwentarzWydatki opłacone z góryMienie i wyposażeniePojazdyKonto wydatkówSą to opłaty związane z bieżącą działalnością firmy.

  Przykłady podgrup „Konta wydatków obejmują:

  • Reklama
  • NarzędziaWynajemPodróżowaćWynagrodzeniaKonto przychodówRachunki dochodów to konta związane z dochodami uzyskanymi ze sprzedaży produktów i usług lub odsetkami z inwestycji.

   Przykłady podgrup „Konta przychodów obejmują:

   • Przychody ze sprzedaży
   • Przychody z usługWynik z tytułu odsetekZysk z inwestycjiRachunek zobowiązańZobowiązania to zobowiązania, które firma jest zobowiązana zapłacić, takie jak faktury od dostawców.

    Przykłady podgrup „Rachunku zobowiązań obejmują:

    • Zobowiązania
    • Należny podatek dochodowyPożyczki do spłatyOpłaty bankoweKonto kapitałoweSą to pozycje aktywów netto (lub wartość aktywów nieoperacyjnych spółki po uregulowaniu zobowiązań).

     Przykłady podgrup „kont kapitałowych obejmują:

     • Papiery wartościowe dostępne do sprzedaży
     • DybyWięzyFundusze inwestycyjneNieruchomośćPlany emerytalne i emerytalneInstrumenty pochodneZabezpieczenie długuPrzykłady obciążeń i kredytów

      Sal’s Surfboards sprzedaje klientowi 3 deski surfingowe za 1000 USD. Rachunek jest opłacany natychmiast, gotówką. Sal wpłaca pieniądze bezpośrednio na konto firmowe swojej firmy. Nadszedł czas, aby zaktualizować informacje księgowe jego firmy online.

      Sal przechodzi do trybu online. W przypadku tej transakcji odnotowuje obciążenie swojego konta gotówkowego (w sekcji „Aktywa) kwotą 1000 USD. Jego sprzedaż (w sekcji „Przychody) jest zapisywana na kwotę 1000 USD.

      Kilka tygodni później Sal zaciąga pożyczkę w wysokości 3000 dolarów na ulepszenia swojego sklepu. Następnie obciąży swój rachunek zobowiązań z tytułu pożyczek (w sekcji „Pasywa) na 3000 USD i zaksięguje swój rachunek gotówkowy (w sekcji „Aktywa) na tę samą kwotę.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy