Co powinieneś wiedzieć o zamrożeniu aktywów podczas rozwodu

17 lutego 2021
Category: Spłaty Kredytu

Zakończenie małżeństwa to skomplikowany proces.

Obejmuje to nie tylko zakończenie ważnej osobistej relacji. Wymaga również od par zmagania się z wieloma powiązanymi i złożonymi problemami.

Na przykład para może uzyskać rozwód dopiero po podjęciu decyzji o podziale majątku małżeńskiego. Dotyczy to całego majątku małżeńskiego pary

 • Wszystkie rzeczy osobiste
 • InwestycjeNieruchomości iWspólne rachunki bankowe.W tym drugim przypadku sądy zezwalają obu stronom na wykorzystanie wspólnych środków do pokrycia uzasadnionych wydatków i kosztów, takich jak spłaty kredytu hipotecznego i koszty opieki nad dziećmi.

  Jeśli jednak istnieją dowody na to, że jeden z małżonków próbuje marnować lub ukrywać aktywa, sędzia może wkroczyć i zamrozić wszystkie aktywa na koncie, a także każdy inny majątek małżeński, który jest zagrożony.

  Majątek pary może nawet zostać zamrożony od samego początku rozwodu, nawet jeśli nie ma dowodów popełnienia przestępstwa.

  Aby dowiedzieć się więcej na temat zamrażania majątku podczas rozwodu i ochrony własnego majątku małżeńskiego, skontaktuj się z doświadczonym prawnikiem z działu majątkowego.

  Jak sądy zamrażają aktywa?

  Sądy mają swobodę decydowania o zamrożeniu majątku pary podczas postępowania rozwodowego poprzez wydanie orzeczenia sądowego zakazującego stronom sprzedaży, marnowania, a nawet dostępu do niektórych aktywów.

  W wielu przypadkach sądy podejmą ten krok na wczesnym etapie postępowania. W rzeczywistości możliwe jest nawet zażądanie tymczasowego zakazu zbliżania się, który zamraża majątek stron przy początkowym składaniu pozwu o rozwód.

  W takich sytuacjach tymczasowy zakaz zbliżania się zwykle wchodzi w życie natychmiast i trwa co najmniej dwa tygodnie.

  Mieszkańcy Teksasu, którzy mieszkają w niektórych hrabstwach, mogą nie być zobowiązani do żądania zakazu zbliżania się. W niektórych rejonach, w tym w hrabstwie Travis, po złożeniu wniosku o rozwód automatycznie wydaje się standardowe zakazu zbliżania się. Te rodzaje zakazów zbliżania się, znane jako stałe nakazy sądowe, mają zastosowanie w każdej sprawie rozwodowej wniesionej w hrabstwie Travis, niezależnie od tego, czy zażądała tego strona.

  Po złożeniu odpis orzeczenia stałego jest dołączany do oryginalnego pozwu i wchodzi w życie natychmiast, chyba że sąd zmieni go.

  Skontaktuj się z naszym zespołem prawnym już dziś, aby uzyskać pomoc w ustaleniu, czy sądy okręgowe stosują standardowe ograniczenia zbliżania się.

  Co oznacza zamrożenie zasobów?

  Zgodnie ze standardowymi zakazami tymczasowego zbliżania się oboje małżonkowie nie mogą zmieniać swojej sytuacji finansowej w jakikolwiek merytoryczny sposób.

  Oznacza to, że dopóki obowiązuje zakaz zbliżania się, żadna ze stron nie może:

  • Sprzedawać, pożyczać lub przenosić majątek małżeński;
  • Zmieniać beneficjentów na którejkolwiek z polis ubezpieczeniowych pary, kont bankowych lub dokumentów planowania majątku;Zaciągać nowe długi; lubPozbądź się jakichkolwiek wspólnych aktywów.Ważne jest również, aby pamiętać, że tylko dlatego, że sąd tymczasowo zamraża majątek pary, w tym wszelkie wspólne rachunki bankowe, nie oznacza, że ​​małżonkowie nie będą mogli wejść na te konta, aby pokryć koszty utrzymania, takie jak jedzenie, schronienie, odzież , opiekę medyczną, transport i rozsądne honoraria prawników.

   Jeżeli istnieją obawy co do tego, co kwalifikuje się jako uzasadniony wydatek, strony zawsze mogą zwrócić się do sądu o wyjaśnienie.

   Czy zamrożenie aktywów jest korzystne dla rozwodu?

   Chociaż zamrożenie majątku pary może wydawać się środkiem ekstremalnym, w rzeczywistości podjęcie tego kroku może pomóc usprawnić proces podziału majątku i zaoszczędzić czas później, zapewniając łatwą identyfikację całego majątku małżeńskiego.

   Dzieje się tak nawet wtedy, gdy nie ma obawy, że jedna ze stron zmarnuje lub spróbuje ukryć aktywa poprzez przeniesienie, sprzedaż lub nadmierne wydatki.

   Zamrożenie aktywów może również ułatwić śledzenie majątku małżeńskiego, ponieważ zasadniczo zapewnia stronom, ich prawnikom i zespołom rozwodowym migawkę sytuacji finansowej pary w momencie złożenia wniosku.

   Informacje te mogą być następnie wykorzystane w celu zapewnienia, że ​​wszelkie umowy majątkowe zawarte przez strony są uczciwe dla obu osób.

   Czy moje zasoby mogą zostać odblokowane?

   Chociaż niektóre nakazy zbliżania się pozostają w mocy w całym postępowaniu rozwodowym, nie zawsze jest to prawdą.

   W rzeczywistości tymczasowy zakaz zbliżania się może zostać zmodyfikowany, jeśli obie strony wyrażą zgodę na zmianę, a modyfikacja zostanie zatwierdzona przez sąd.

   W większości przypadków te modyfikacje wynikają z niemożności pokrycia uzasadnionych wydatków, takich jak opłaty czynszu lub koszty transportu.

   Zadzwoń dzisiaj po pomoc w rozwodzie

   Jeśli Twoje aktywa zostały zamrożone lub obawiasz się, że Twój współmałżonek może marnować majątek małżeński, zadzwoń dzisiaj do dedykowanego prawnika ds. Rozwodów Ben Carrasco z Kancelarii Prawnej Ben Carrasco, PLLC pod numer (512) 320-9126.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy