Co oznacza moja ocena zdolności kredytowej?

17 lutego 2021

Oto, co musisz wiedzieć o ocenach kredytowych i na czym stoisz.

Twoja ocena kredytowa to liczba oparta na informacjach zawartych w raporcie kredytowym, która pomaga pożyczkodawcom określić, czy prawdopodobnie spłacisz swoje pożyczki, karty kredytowe lub inne długi. Większość pożyczkodawców stosuje model punktacji FICO, który waha się od 300 do 850. Oto przegląd ocen kredytowych i sposobów interpretacji własnego wyniku FICO.

Co to jest zdolność kredytowa?

Krótko mówiąc, twoja ocena kredytowa ma być liczbową reprezentacją informacji w twoim raporcie kredytowym. Pomaga to usprawnić proces ubiegania się o kredyt – zamiast czytać cały raport kredytowy przed podjęciem decyzji kredytowej, pożyczkodawca może po prostu wykorzystać Twój wynik do oceny ryzyka niewypłacalności.

Źródło obrazu: Getty Images.

Masz wiele ocen kredytowych – oto najważniejszy rodzaj

Istnieje kilka różnych typów ocen kredytowych. Najbardziej powszechny jest wynik FICO, a za nim wynik Vantage, ale istnieją również inne mniej znane modele punktacji. Tak długo, jak ocena kredytowa jest oparta na informacjach zawartych w raporcie kredytowym, może dać dobre wyobrażenie o poziomie ryzyka kredytowego. Jeśli jednak chcesz uzyskać jak najbardziej użyteczny wynik, po prostu nie ma substytutu dla wyniku FICO, który jest używany w ponad 90% decyzji kredytowych.

Ważne jest również, aby podkreślić, że w modelu punktacji FICO istnieje kilka różnych wyników opartych na Twoim punkcie. Na początek masz wynik FICO z każdego z trzech głównych biur kredytowych – Equifax , Experian i TransUnion . Każdy z nich może być nieco inny, a pożyczkodawcy mogą wybrać dowolny z nich (lub wszystkie trzy), więc warto sprawdzić je wszystkie. Raporty wyników FICO typu „trzy w jednym można kupić za około 20 USD w chwili pisania tego tekstu.

Ponadto należy mieć świadomość, że na przestrzeni lat pojawiło się kilka zaktualizowanych wersji modelu FICO. Najnowsza edycja to FICO Score 9, ale nie wszyscy wierzyciele jeszcze się awansowali. Ponadto istnieją wyniki FICO zaprojektowane specjalnie do wykorzystania w pożyczkach samochodowych i kartach kredytowych. W sumie masz ponad dwa tuziny możliwych wyników FICO. Podobnie jak w przypadku raportu „trzy w jednym, dostęp do wszystkich wyników FICO można wykupić za pośrednictwem witryn internetowych, takich jak myFICO.com.

Jak obliczany jest Twój wynik FICO?

Istnieje wiele różnych potencjalnych fragmentów danych, które mogą wpłynąć na wynik FICO, a konkretna formuła używana do obliczania wyniku jest ściśle strzeżoną tajemnicą. Znamy jednak szerokie kategorie rozważanych informacji oraz wagę każdej z nich.

1. Historia płatności (35% wyniku FICO)

Nic dziwnego, że największym czynnikiem wpływającym na wynik FICO jest to, czy płacisz rachunki na czas, czy nie. Ta kategoria obejmuje historię płatności z kart kredytowych, pożyczek, kredytów hipotecznych i innych rodzajów rachunków kredytowych. Jeśli masz opóźnienia w płatnościach, wpływ na Twój wynik zależy od takich czynników, jak to, jak późno były, jak niedawno miały miejsce i czy była to jednorazowa zwłoka w płatności, czy też powtarzający się wzorzec. Niekorzystne pozycje, takie jak bankructwa i przejęcia nieruchomości, są również uwzględnione w tej kategorii, dlatego mogą być tak druzgocące dla twojego wyniku.

2. Kwoty zadłużenia (30%)

Ta kategoria, bardziej niż kwota Twoich długów w dolarach, koncentruje się na kwocie dostępnego kredytu, z którego korzystasz, zwanej również wykorzystaniem kredytu. Na przykład, jeśli jesteś winien 1000 USD na karcie kredytowej z limitem 5000 USD (20% dostępnego kredytu), może to być lepsze dla Twojego wyniku niż posiadanie 250 USD na karcie z limitem 500 USD (wykorzystanie 50%). Ta kategoria obejmuje długi zadłużone na kontach indywidualnych, łączną kwotę, jaką jesteś winien na wszystkich swoich kontach, ile z nich ma saldo oraz ile jesteś winien z tytułu pożyczek ratalnych w porównaniu z pierwotnymi saldami.

3. Długość historii kredytowej (15%)

Ogólnie rzecz biorąc, im dłużej dana osoba wykazuje odpowiedzialne wykorzystanie kredytu, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo, że nie wywiąże się z przyszłych zobowiązań. Ta kategoria podkreśla więc czynniki związane z czasem, takie jak wiek najstarszego konta, średni wiek wszystkich kont i wiek indywidualnych kont kredytowych.

4. Nowy kredyt (10%)

Badania wykazały, że otwarcie kilku nowych kont kredytowych w krótkim czasie wiąże się z większym ryzykiem kredytowym, więc posiadanie wielu nowo otwartych kont kredytowych może zaszkodzić wynikowi. W tej kategorii znajdują się również ostatnie wnioski o kredyt (z ostatnich 12 miesięcy).

5. Mieszanka kredytów (10%)

Logika stojąca za tą kategorią polega na tym, że pożyczkodawcy chcą widzieć, że możesz być odpowiedzialny za kilka różnych rodzajów kredytów – hipoteki, kredyty samochodowe, karty kredytowe itp. – a nie tylko jeden lub dwa. Według FICO ta kategoria jest ważniejsza, jeśli informacje, które normalnie należałyby do pozostałych czterech kategorii, są ograniczone.

Co to jest „dobry wynik FICO?

Nie ma zdefiniowanej granicy między „dobrą a „taką sobie oceną kredytową i może się ona znacznie różnić w zależności od tego, co próbujesz kupić i od kogo chcesz pożyczyć pieniądze. Na przykład, aby zostać uznanym za „dostatecznie dobry dla wielu najlepszych kart kredytowych, potrzebujesz wyniku w latach siedemdziesiątych, ale wynik w połowie lat sześćdziesiątych jest ogólnie uważany za dobry wynik dla celów hipotecznych.

Mimo to FICO oferuje kilka ogólnych wskazówek. Przeciętny Amerykanin ma 700 punktów FICO, a wyniki można ogólnie sklasyfikować w następujący sposób:

Jeśli Twój wynik mieści się w tym zakresie.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy