Barbara Kudrycka: „To była fantastyczna podróż do Europy”

Barbara Kudrycka: „To była fantastyczna podróż do Europy”
Category: gospodarka
27 lipca, 2020

Polska nauka wydaje sie coraz bardziej konkurencyjna, udało się zbudować nowoczesny, europejski program nauki jak i równiez szkolnictwa wyższego – napisała w środowym oświadczeniu prof. Barbara Kudrycka, żegnając się z MNiSW. Na stanowisku ministra zastąpi ją prof. Lena Kolarska-Bobińska.

Funkcję minister nauczania i szkolnictwa wyższego Kudrycka pełniła od listopada 2007 r., innymi slowy najdłużej ze wszystkich aktualnych szefów tegoz resortu od czasu 1989 roku.

_ Sześć lat pracy w rządzie Donalda Tuska to niezwykły honor i zaszczyt. Dziękuję współpracownikom sposród Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i całemu środowisku akademickiemu zbyt wspólny wysiłek, jakim było wprowadzenie faktycznie potrzebnych reform _ – napisała Kudrycka w oświadczeniu.

W do niej opinii udało się zbudować w Polsce wspólczesny, europejski system nauki i szkolnictwa wyższego. _ To była fantastyczna wspólna podróż do Swiata. Dziś polska nauka i szkolnictwo wyższe są już na wiecej konkurencyjnych torach _ a mianowicie podkreśliła.

Prof. Kudrycka odniosła się też do swej następczyni. _ Cieszę się, że stery przekazuję prof. Lenie Kolarskiej-Bobińskiej. Jej doświadczenia w pracy edukacyjnej w Polskiej Akademii Nauk, w Instytucie Spraw Publicznych oraz Parlamencie Europejskim będą niezwykle wartosciowe w kontynuowaniu tej podróży _ a mianowicie napisała minister.

W czasie urzędowania Kudryckiej przeprowadzono reformę nauki, w ramach której zmieniono ustawy o regulach finansowania nauczania, o Narodowym Centrum Badań i Wzrostu (NCBR), o Narodowym Centrum Nauki (NCN), o instytutach badawczych i o Polskiej Akademii Nauk.

Zapisy ustawy weszły w życie jednej października 2010 r. Według nowego uprawnienia, większość pieniędzy przeznaczonych dzieki badania akademickie jest rozdzielana w konkursach przez dwie niezależne od momentu rządu agencje: Narodowe Srodek Badań i Rozwoju a takze Narodowe Srodek Nauki, natomiast ograniczone zostały tzw. doplaty statutowe.

Przy latach 2011-2013 NCBR przekazało w postaci grantów ponad 11, 2 mld zł. Z kolei NCN w tym momencie przyznało granty w wysokości ponad jednej, 5 mld zł. Również w 2010 roku resort nauki ustanowił Narodowy Oprogramowanie Rozwoju Humanistyki. Na rozwój badań naukowych i publikacje o nadrzednym znaczeniu gwoli dziedzictwa i kultury narodowej przeznaczono wiecej niz 280 mln zł.

Natomiast w październiku 2011 r. weszły po życie nowe przepisy, regulujące funkcjonowanie uczelni oraz pracę wykładowców. Nowelizacja Prawa o szkolnictwie wyższym i nowelizacja ustawy na temat stopniach i tytule naukowym oraz na temat stopniach jak i równiez tytule w zakresie sztuki wprowadziła m. in. opłaty za drugi kierunek studiów. Opłaty takiej mogą uniknąć tylko najlepsi studenci. Inną wraz z zmian, które wprowadziła nowelizacja, jest ograniczenie tzw. wieloetatowości wśród wykładowców zatrudnionych dzieki uczelniach publicznych.

Wciąż trwają zaś prace m. in. nad zamyslem nowelizacji ustawy Prawo na temat szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw. W ramach proponowanych regulacji, jednostki, które wiedzę i umiejętności zdobywały poza uczelnią – a więc np. w trakcie szkoleń lub praktyki profesjonalnej – rezultaty swojej oswiaty będą mogły potwierdzić dzieki uczelniach. MNiSW zaproponowało też m. in. zróżnicowanie uczelni na akademickie i fachowe.

Prof. Lena Kolarska-Bobińska na stanowisko zostanie zaprzysiężona trzech grudnia.

Czytaj więcej w

  • „Jestem uczciwy i nie zaakceptowac będę utrudniał śledztwa”
  • Pozostaly minister odejdzie z rządu
  • Dymisja Jacka Rostowskiego posiada na zamysle…
  • Jacek Rostowski do alternacji? Sensacyjne doniesienia