Bankowcy w lepszych nastrojach

Bankowcy w lepszych nastrojach
Category: gospodarka
27 lipca, 2020

Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab wzrósł po listopadzie o 8, szesc pkt m/m do dwudziestu czterech, 2 pkt, wynika z _ Monitora Bankowego _ opublikowanego poprzez Pentor. Po I dekadzie października wskaźnik ten wyniósł 19, 9 pkt, zaś z II połowie poprzedniego miesiąca – 15, 6 pkt.

We wrześniu, czyli zanim załamaniem się płynności na rynku bankowym, Pengab wzrósł o 2, szesc pkt m/m do 39, 7 pkt.

Skumulowany wskaźnik oceny wyniósł po listopadzie kolejny, 6 pkt i był wyższy na temat 5, siedmiu pkt w stosunku do II połowy października, jakkolwiek skumulowany wskaźnik prognoz zwiększył się o 11, 5 pkt do 32, jedenastu pkt.

_ – Odnotowano zahamowanie trendu spadkowego i poprawę ocen, zarówno na terenie depozytów złotowych, jak i walutowych, zarówno bieżących, jak i terminowych. Poprawa oceny nastąpiła również na rynku kredytów złotowych, kredytów dewizowych a takze kredytów konsumenckich _ – czytamy przy raporcie.

Pentor dodał, że dalsze pogorszenie koniunktury obserwuje się na terenie kredytów mieszkaniowych oraz kredytów dla przedsiębiorców o wartości do 1 mln ó.

_ – W ciągu minionych dwóch tygodni zauwazano dalszy wzrost zainteresowania akcjami, jednostkami TFI oraz polisami ubezpieczeń dzieki życie _ – odczytujemy dalej.

Spodziewana jest naprawa na wszystkich rynkach depozytowych, lecz szczególnie silnych wzrostów bankowcy ankietowani przez Pentora oczekują w dziedzinie depozytów złotowych terminowych.

_ – Prognozuje się poprawę na rynku kredytów złotowych, jak i walutowych, kredytów konsumenckich i mieszkaniowych _ – głosi raport.

Bankowcy spodziewają się stabilizacji popytu na akcje j placówki TFI, zas także przewidują wzrost zaciekawienia obligacjami a takze polisami w życie.

Wskaźnik ogólnego kolorytutonu koniunktury, informujący o kwestii ekonomicznej placówek w tym miesiącu, odnotował rozwój o pietnasty, 5 pkt wobec II połowy października do 20, 3 pkt, podano przy raporcie.

*ZOBACZ TAKŻE: *

 • OECD: Polska gospodarka słabnie
 • Bazy walczą na temat gotówkę. Lokaty kuszą procentami
 • Moody’s niedobrze ocenia polskie banki
 • KNF zaleca bankom wycofanie kredytów we franku szwajcarskim

*Inflacja nieznacznie w dół *

Bankowcy oczekują, że inflacja w okresie grudzień 2007 – grudzień 2008 wyniesie cztery, 62 procent r/r,. Innymi slowy spadek prognozowanej inflacji o 0, 06 pkt proc. w stosunku do prognozy z II połowy października. Inflacja konsumencka wyniosła przy październiku 2009 roku czterech, 2 procent r/r wobec 4, piec procent we wrześniu.

Przewidywania kursowe wzgledem dolara i euro według przewidywań uśrednionych na koniec 2008 roku wynoszą dla ó 3, 65 zł, a dla dolara – dwóch, 81 zł. W porównaniu z październikiem oczekiwany kurs euro wzrósł o jednej grosz, zas dolara a mianowicie wzrosła na temat 10 groszy.

Sondaż został przeprowadzony pomiędzy 7 zas 14 listopada. W telefonicznym badaniu wzięło udział 200 placówek instytucji bankowych z całego kraju, reprezentujących wszystkie typy banków lokalnych.

*ZOBACZ TAKŻE: *

 • Nie opłaca się przewalutowywać kredytu
 • Ofensywa banków obstaje
 • PKO BP: Kredyty będą rosnąć
 • NBP dostanie 10 mld ó pożyczki
 • Cięcia etatów rodzimych bankach
 • Po mBanku jak i równiez Multibanku ciezej o kredyt we franku
 • Biezace tabele dzieki twojej stronie internetowej