B3-5.1-01, Ogólne wymagania dotyczące wyników kredytowych (05.08.2020)

17 lutego 2021
Category: Ocen Kredytowych

Wprowadzenie

W tym temacie opisano wymagania Fannie Mae dotyczące wyników kredytowych pożyczkobiorców, w tym:

Wersje oceny kredytowejW przypadku większości kredytów hipotecznych zakupionych lub poddanych sekurytyzacji przez Fannie Mae wymagane są oceny zdolności kredytowej. Klasyczna ocena kredytowa FICO jest tworzona na podstawie oprogramowania opracowanego przez Fair Isaac Corporation i jest dostępna w trzech głównych repozytoriach kredytowych. Fannie Mae wymaga następujących wersji klasycznego wyniku FICO zarówno dla DU, jak i kredytów hipotecznych z ręcznym zabezpieczeniem:

Equifax Beacon® 5.0;

Experian® / Fair Isaac Model ryzyka V2SM; i

TransUnion FICO® Risk Score, Classic 04.

Pożyczkodawca musi zażądać tych ocen kredytowych FICO dla każdego pożyczkobiorcy od każdego z trzech głównych repozytoriów kredytów, gdy zamawia trzy połączone raporty kredytowe w pliku. Jeśli dokumentacja kredytowa pożyczkobiorcy zawiera pełne i dokładne informacje zapewniające ważność oceny kredytowej, pożyczkodawca nie musi dalej oceniać zdolności kredytowej pożyczkobiorcy.

Uwaga : Raport kredytowy wskaże, czy ocena kredytowa nie mogła zostać wystawiona z powodu niewystarczającego kredytu. Raport kredytowy musi być przechowywany w pliku kredytu hipotecznego, niezależnie od tego, czy raport zawiera tradycyjny kredyt i ocenę kredytową, czy też wskazuje, że nie można było uzyskać oceny kredytowej z powodu niewystarczającego lub zamrożonego kredytu.

Minimalne wymagania dotyczące oceny zdolności kredytowejMinimalne wymagania dotyczące zdolności kredytowej Fannie Mae są publikowane w Matrycy kwalifikowalności i są oparte na reprezentatywnej ocenie kredytowej dla transakcji oraz najwyższym z współczynników LTV, CLTV lub HCLTV, stosownie do przypadku. Dodatkowe informacje można znaleźć w B3-5.1-02, Określanie reprezentatywnej oceny zdolności kredytowej dla kredytu hipotecznego. Obowiązują następujące wymagania:

Zgodnie z macierzą kwalifikacji, ale w żadnym przypadku ocena kredytowa nie będzie niższa niż

620 – pożyczki o stałym oprocentowaniu

DU przeprowadza własną analizę danych z raportu kredytowego, ale w żadnym przypadku ocena kredytowa nie będzie niższa niż

620 – pożyczki o stałym oprocentowaniu i ARM

Wyjątki od wymogu minimalnej oceny zdolności kredytowejNiektóre transakcje nie podlegają wymogowi minimalnej zdolności kredytowej, w tym:

pożyczki, w przypadku których żaden pożyczkobiorca nie posiada zdolności kredytowej (patrz sekcja B3–5.4, Nietradycyjna historia kredytowa);

ręcznie gwarantowane pożyczki hipoteczne HomeReady, które obejmują pożyczkobiorcę z niską zdolnością kredytową (patrz B5-6-03, Metody i wymagania dotyczące hipoteki HomeReady); i

pożyczki refinansowe o wysokim LTV, z wyjątkiem pożyczek gwarantowanych przy użyciu alternatywnej ścieżki kwalifikacji.

Wymagania dotyczące oceny kredytowej DUWyniki kredytowe nie są integralną częścią oceny ryzyka DU, ponieważ DU przeprowadza własną analizę danych z raportu kredytowego. Jednak pożyczkodawcy muszą zażądać oceny zdolności kredytowej każdego pożyczkobiorcy od każdego z trzech repozytoriów kredytowych, gdy zamawiają trzy dołączone do pliku połączone raporty kredytowe, opisane w B3-5.2-01, Wymagania dotyczące raportów kredytowych. Jeśli jedno lub dwa repozytoria kredytów nie zawierają żadnych informacji kredytowych dla kredytobiorców, którzy mają tradycyjny kredyt, raport kredytowy jest nadal akceptowalny, o ile

dane kredytowe są dostępne z jednego repozytorium

ocena kredytowa jest uzyskiwana z tego repozytorium, oraz

pożyczkodawca zażądał skonsolidowanego sprawozdania złożonego z trzech dokumentów.

Uwaga: Kiedy plik sprawy pożyczki jest przesyłany do DU dla pożyczkobiorcy z oceną kredytową, ale w raporcie kredytowym są zgłaszane tylko medyczne linie handlowe, plik sprawy pożyczki otrzyma rekomendację Poza zakresem. Pożyczkodawca może ręcznie zabezpieczyć plik sprawy pożyczki zgodnie z Przewodnikiem sprzedaży .

Jeżeli transakcja nie spełnia powyższych wymagań, należy zapoznać się z sekcją B3–5.4, Nietradycyjna historia kredytowa, w celu uzyskania informacji na temat warunków gwarancji i kwalifikacji pożyczek DU, w przypadku których jeden lub więcej pożyczkobiorców nie posiada zdolności kredytowej.

Zamrożone wymagania kredytowe

Jeśli informacje kredytowe kredytobiorcy są zamrożone w jednym z repozytoriów kredytów dla kredytobiorców, którzy mają tradycyjny kredyt, raport kredytowy jest nadal akceptowalny, o ile

dane kredytowe są dostępne z dwóch repozytoriów

ocena kredytowa jest uzyskiwana z co najmniej jednego z tych dwóch repozytoriów, oraz

pożyczkodawca zażądał skonsolidowanego sprawozdania złożonego z trzech dokumentów.

Pożyczki dla pożyczkobiorców, których dane kredytowe zostały zamrożone w co najmniej dwóch repozytoriach kredytów, nie będą kwalifikowane, niezależnie od tego, czy zostały poręczone ręcznie, czy w DU.

Korekty cen na poziomie pożyczki na podstawie oceny kredytowejKorekty ceny na poziomie pożyczki (LLPA) są oceniane na podstawie „reprezentatywnej oceny kredytowej pożyczki, oprócz innych kwalifikowalności i cech pożyczki. Zobacz Cena Adjustment Loan-Level (LLPA) Matrix dodatkowych informacji na temat LLPAs, w tym informacje o tym, jak LLPAs oceniane są na kredyty, które obejmują kredytobiorców bez kredytu.

Poli wie. Po prostu zapytaj.

Ask Poli zawiera ekskluzywne pytania i odpowiedzi oraz nie

tylko – a także oficjalną

treść Przewodnika sprzedaży i obsługi .

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy