Avallon MBO jak i równiez Nobium złożyły do UOKiK wniosek ws. przejęcia QOS Energie Polska

Avallon MBO jak i równiez Nobium złożyły do UOKiK wniosek ws. przejęcia QOS Energie Polska
Category: gielda
27 lipca, 2020

Wniosek wpłynął 15 lutego, rzecz jest w ciagu.

„Przedmiotem zgłoszenia jest zamiar koncentracji polegającej w przejęciu przez Avallon MBO II B. V. z siedzibą po Amsterdamie (Holandia) oraz Nobium s. á. r. l. z siedzibą w Luksemburgu (Luksemburg) inspekcji kapitałowej ponad spółką EQOS Energie Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Świdnicy, poprzez nabycie 100% dzialaniu w kapitale zakładowym tejze spółki zbyt pośrednictwem spółki celowej” – czytamy po komunikacie.

Według regulatora przeprowadzenie zamierzonej koncentracji posiada nastąpić w dwóch etapach:

1. w zakresie pierwszego etapu, Avallon MBO II B. V. a takze Nobium s. á. r. l. zamierzają doprowadzić sluzace do utworzenia docelowej struktury własnościowej spółki celowej, tj. budowle, w której Avallon MBO II B. V. będzie posiadał plik udziałów spółki celowej stanowiący 50% do niej kapitału zakładowego oraz NOBIUM s. á. r. l. będzie posiadał pakiet udziałów spółki celowej stanowiący 50% jej kapitału zakładowego jak i równiez w tym celu Avallon MBO II B. V. zamierza sprzedać na rzecz NOBIUM s. á. r. l. pakiet udziałów spółki celowej stanowiący 50% jej kapitału zakładowego (po ich uprzednim nabyciu od momentu dotychczasowego wyjatkowego wspólnika), zas następnie,

2. w ramach pozostalego etapu, spółka celowa przejmie kontrolę ponad EQOS Energie Polska sp. z na temat. o. nabywając 100% udziałów w jej kapitale zakładowym.

Avallon MBO II B. V. wydaje sie byc spółką uprawnienia holenderskiego realizującą inwestycje kapitałowe funduszu inwestycyjnego typu private equity Avallon MBO Fund II C. V. wraz z siedzibą w Amsterdamie. Avallon MBO II B. V. prowadzi działalność inwestycyjną polegającą na nabywaniu lub obejmowaniu bezpośrednio lub za pośrednictwem spółek zależnych akcji/udziałów podmiotów o określonych parametrach pienieznych. Avallon MBO II B. V. należy do ekipy Avallon. Nobium s. á. r. l. jest spółką prawa luksemburskiego realizującą inwestycje kapitałowe funduszu inwestycyjnego Genesis Private Equity Fund III L. P. (Guernsey). Nobium prowadzi działalność inwestycyjną polegającą na nabywaniu lub obejmowaniu bezpośrednio badz za pośrednictwem spółek zależnych akcji/udziałów podmiotów o określonych parametrach finansowych. Nobium należy do Grupy Genesis. Rejon działalności spółek portfelowych należących zarówno az do Grupy Avallon, jak i Stajnie Genesis jest zróżnicowany, zas inwestycje realizowane przez wnioskodawców nie są ukierunkowane dzieki określoną gałąź
handlu albo przemysłu.

EQOS Energie Nasz kraj działa na trzech rynkach rynku fachowych usług budowlanych, rynku usług związanych sposród liniami energetycznymi i podstacjami oraz branzy usług związanych z Inteligentnymi Systemami Transportowymi (ITS). EQOS Energie Polska nie dysponuje spółek zależnych, jak również nie sprawuje wspólnej inspekcji nad odrebnym przedsiębiorcą.