Akcjonariusze GPW zgodzili się na sprzedaż pakietu Aquis

Akcjonariusze GPW zgodzili się na sprzedaż pakietu Aquis
Category: gielda
27 lipca, 2020

GPW posiada obecnie 20, 31% udziałów w głosach i prawach majątkowych wynikających z dzialaniu Aquis Exchange Limited (Aquis), spółki stowarzyszonej GPW. Wartość początkowa lokaty GPW przy Aquis w cenie kupna wynosiła (5 mln FUNTóW, czyli 25, 3 mln zł. ). Na 31 grudnia 2017 r. wartość pakietu akcji GPW przy sprawozdaniach pienieznych wynosiła:

– jednostkowym: 25, 3 mln zł,

a mianowicie skonsolidowanym: 13, 1 mln zł.

Po styczniu 2018 r. fenomenalne walne zgromadzenie Aquis wyraziło kierunkową zgodę na rozpoczęcie procesu publicznej sprzedaży akcji Aquis. GPW wynegocjowało minimalną cenę sprzedaży pakietu dzialaniu GPW jedenascie, 475 mln GBP. Oferta publiczna akcji Aquis oraz wynegocjowane najmniejsze warunki dają potencjalną możliwość sprzedaży dzialaniu Aquis będących w posiadaniu GPW od 2013 r. przy uzyskaniu godziwej nogi zwrotu sposród tej lokaty, przekraczającej średnioważony koszt kapitału GPW.

Przy marcu GPW podjęła decyzję o przyjęciu warunków brzegowych dla potencjalnej transakcji sprzedaży udziałów w Aquis Exchange w przypadku woli o adaptacji IPO. Sprzedaż udziałów po Aquis będzie uzależniona metrów. in. od uzyskania wymaganych zgód prawnych i administracyjnych. GPW będzie oczekiwać zdobycia wymaganych zgód, przy założeniu, że wartość sprzedaży udziałów w Aquis będzie nie niższa niż 11, 475 mln GBP. Ostateczna wartość transakcji zależeć będzie od czasu warunków rynkowych.

Wcześniej na początku marca br. wiceprezes GPW Jacek Fotek poinformował, że IPO Aquis Exchange może mieć miejsce przy bieżącym roku.

Pod koniec 02 GPW podjęła decyzję na temat rozpoczęciu procesu negocjacji dotyczących warunków brzegowych dla potencjalnej transakcji sprzedaży udziałów po spółce stowarzyszonej Aquis Exchange, w której GPW ma 20, 31% udziału po głosach i prawach majątkowych, jeśli Aquis zdecyduje o realizacji IPO.

GPW prowadzi rynek regulowany gwoli akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny zbyt akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozkreca także Catalyst – sektor przeznaczony dla emitentów obligacji prawnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od momentu 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną dzieki prowadzonym poprzez siebie parkiecie.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy